torsdag 19 april 2018

Sluta vara sosse, Gustav

Jag har inga illusioner. Alternativ för Sverige har två uppdrag, vara de främsta etablissemangskritikerna i årets valrörelse och förorda byggandet av det svenska Staketet i form av asylstopp och återvandringspolitik. Att partiledaren Gustav Kasselstrand lyssnar på radio bubb.la och medverkar i en längre intervju gör honom inte till libertarian. Det tror jag inte.

Fortfarande.

Det som framkom under intervjun var lätt besvärande sossiga åsikter. En syn på staten som den store omhändertagaren av befolkningen. Ingen fråga är för marginell för att staten ska ha en roll att spela, enligt Gustav. Oavsett om det handlar om nyhetsrapportering, tandvårdsbestyr, godissug eller pension ska staten vara närvarande och peka ut riktningen. För en sosse är detta inget underligt och ett samhälle utan denna statliga närvaro är märklig och kanske lätt skrämmande.

Jag har heller inga illusioner om libertarianismens betydelse i Sverige. Vi är en rörelse i marginalen vars perspektiv bara är extremistiskt främmande för den stora valmanskåren. Att lyssna på oss och försöka göra oss nöjda vinner nödvändigtvis inga val, inte i jämförelse med att bre på med sossigheten inför en hopplöst sossig valmanskår.

Jag vill fortfarande uppmana både Gustav och de andra kring partiet att våga tänka annorlunda. Det är sant att samhället idag inte skulle må särskilt bra av en libertariansk revolution. Gemene man har genom årtionden av välfärdsstateri passiviserats och blivit beroende av strukturer som gör dem oförstående, skeptiska och närmast skräckslagna inför libertarianska principer och visioner. Sosseriet är dock inte farligt för att dess åtgärder och institutioner är särskilt samhällsskadliga, det är farligt för att det gör något särskilt med Svensken. Sosseriet skapar illusionen om att Någon annan ska göra jobbet, att jag själv inte har del av det som behöver göras.

Tanken med att vanligt folk behöver ledas, att samhället ska kunna vara omhändertagande och erbjuda guidning till individen är i sig inte felaktig, men attityden att det är Staten som ska erbjuda allt detta är något som våra gemensamma fiender har planterat och något som de förfäktat för att lyckas skapa det samhälle vi ser idag. Det svenska samhället har skiftat från att ha vissa kvalitéer naturligt - som en särskild solidaritet, en fallenhet  för demokratiskt styre och ett distinkt rättspatos - till att överheten, etablissemanget med dess statliga överbyggnad har approprierat dessa egenskaper för att kunna hävda att det svenska samhället vore ingenting utan deras medverkan. Ta bort staten och allting faller samman.  

För mig är ett alternativ för Sverige någon som på allvar vågar hävda att detta inte är sant. Inte för att försöka skapa ett Sverige som inte svenskar skulle trivas i, men för att ge tillbaka själva Sverige till svenskarna. Det är befolkningen ska ska agera ut den svenskhet som manifesteras i det som blir sossiga åsikter i politiska sammanhang, civilsamhället med dess organiska institutioner som ska agera ut den trygghet, ledning och allt annat som Kasselstrand håller kärt. Inte Staten. Inte ett etablissemang fjärran från verkligheten.

Kasselstrand ser sig som konservativ nationalist. Varför han tar sig tid att lyssna på och interagera med libertarianer är jag ärligt talat osäker på, men så länge det förehåller sig så så skulle jag vilja få sagt:

Våga lyft blicken från politiska realiteten av idag. De libertarianska insikterna har inte möjlighet att påverka i en politisk närtid, men det vi försöker se är vad Sverige och svenskarna skulle kunna vara utan den ockupationsmakt som etablissemanget och dess statsapparat står för. Våga ha som vision att det här politiska projektet är till för att på lång sikt kunna återge svenskarna deras frihet. Den frihet som är en del av vårt arvegods lika mycket som övriga delar av vårt land. Sverige kan bli storslaget igen, men det är främst folket som kan göra det jobbet.

Inte du och din stat, Gustav.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar