torsdag 1 september 2016

Vänstern och det dåliga

Om du ser något som du finner dåligt eller icke-önskvärt i din sfär så har du ett antal alternativ att välja mellan. Du kan ignorera fenomenet, försöka låtsas som att det inte existerar eller aktivt undvika det. Du kan investera tid, energi, kapital för att hitta sätt att minska detta dåliga fenomen. Aktivt arbeta för att det på sikt ska kunna försvinna.

Du kan också välja att förbjuda det, se till att få beteendet kriminaliserat.

Egentligen vore det fel att anklaga enbart vänstern för att välja det senare alternativet, det finns lika mycket en tendens i högerkretsar att kvickt ropa på lagens långa arm så snart de upptäcker något de ogillar. Beteendet i fråga handlar mer om en auktoritär samhällssyn än vad det är en fråga om vänster eller höger, men det finns trots allt en viktig skillnad dem emellan. Den auktoritära högerpersonen vet om att när den förbjuder ett beteende eller en viss aktivitet så kommer den att skada vissa individer. Han ser inget större problem med det eftersom högerpersonen värderar sitt samhälle högre än några enskilda individer. Personer som lever ut destruktiva livsstilar eller medvetet överträder tabun är enligt honom skadliga för helheten och måste oskadliggöras på ett eller annat sätt. Att slå ner på dessa ”kriminella” är därför inget svårt val. Enligt ideologin så är de fiender till helheten.

Vänsterpersoner tenderar att se det hela annorlunda. Vänsterpersoner vill vara goda och de har accepterat ett paradigm som utförligt förklarar vilka handlingar som är goda respektive onda, vad som är ett bra eller dåligt beteende. De bryr sig inte om samhället i sig, utan bara om sin ideologi, och den säger dem att de som utför dåliga handlingar är offer. De måste tas om hand. Det dåliga måste fortfarande vara förbjudet, men när de ”kriminella” förföljs och fängslas för sina handlingar så menar vänsterpersonen att de gör dessa personer en tjänst. De blir hjälpta och följaktligen är vänsterpersonen god när hon utövar sin auktoritet gentemot dem.

Det här är en uppfattning som är betydligt mer spridd bland icke-ideologiska individer än den som högerpersoner försöker vidhålla. I allmänhet tror vi idag att vi via förbud, sanktioner och bojkotter kan utrota det vi anser vara dåligt. För att ta konkreta exempel: Vi tror att vi kan få människor att sluta missbruka droger genom att föra ett krig emot dem, vi tror att vi kan få bort människors vilja att köpa och sälja sex genom att förbjuda sexhandel, vi tror att vi kan utrota fattigdom genom att bojkotta produkter producerade av lågt betalda, s.k. ”underbetalda”, arbetare. Via idel antihandlingar, motstånd och förbud så ska vi kunna slå och piska världen till att bli en bättre plats.

Jag kan knappt förmå mig att med ord formulera hur absurt och närmast idiotisk jag finner denna hållning, men jag ska göra ett försök. Om det är så att det vissa aktiviteter och val verkligen är dåliga, destruktiva och skadliga så kommer personerna som håller på med dem att, via sin självbevarelsedrift, förr eller senare upptäcka det destruktiva i beteendet och självmant sluta för att göra något mer konstruktivt. Det kan för all del vara så att dessa människor är för svaga för att överhuvudtaget kunna upphöra med vad de håller på med. De kan vara för fattiga, redan så pass skadade att de inte kan undvika att fortsätta, men då är det rimligen så att de saknar några andra alternativ helt och hållet. De måste fortsätta sin i långa loppet destruktiva livsstil för att ha en möjlighet att kunna överleva i nuet. Den som yrkar på förbud och kriminalisering av dessa människors livsval riskerar att slå undan deras sista fundament, deras sista utväg i livet- och man kräver ändå att få kalla sig god. Joråsatteh…

Om man sysslar med droger, om man säljer sex, om man accepterar att arbeta för låg lön så är det alltså av två skäl. Antingen så upplever man att det är bra för en, man tycker om det och mår bättre av det eller så är det för att man av olika skäl behöver göra det. Man kanske är desperat efter en utväg från psykiska problem, man behöver resurser oavsett vad som krävs av en för att få dem, man kanske jagas av något annat problem som fått in en i den situation man är i. Om du verkligen vill vara god, om du tror att dessa individer är förblindade för stunden och behöver hjälp för att leva ett enligt dig gott liv så kan du inte ropa efter staten och deras gevär och batonger, gör du det är du en lismande hycklare som enbart orsakar skada åt de som du påstår dig vilja hjälpa. Det du istället behöver göra är att skapa alternativ till dem vars liv du önskar förändra. Det finns ingen annat fungerande sätt än det att själv möta dem och deras verklighet och försöka lösa grunden till deras problem. Se till att den som knarkar bort sitt liv får en anledning att vilja leva nyktert igen, se till att kvinnorna som säljer sina kroppar får tillbaka en sund respekt för sig själva och sin sexualitet, gå in med kapital och entreprenöranda och skapa företag som förmår att erbjuda högre löner och bättre produkter till de fattigas materiella standard. Det finns inga genvägar, godhet kräver arbete och äkta investeringar, slagord och goda intentioner tar dig absolut ingenstans.

Än mindre våld, förbud och restriktioner. De enda verktyg staten har till hands är att kommendera ut poliser och soldater för att få folk att sluta med saker de gör frivilligt. Det enda de klarar av är att obstruera och förstöra. Staten kan aldrig bygga upp någonting, staten förmår inte att skapa några nya förutsättningar. Med statliga metoder kommer du aldrig få bort dåliga, icke-önskvärda beteenden och varje auktoritär person som hävdar något annorlunda ljuger. Lögnare är inte goda.

Är din önskan att vara en god medmänniska, en välståndsbringande och barmhärtig individ så behöver du ta dig så långt bort från den statliga sfären som det är möjligt för att istället hjälpa dina medmänniskor, omforma ditt samhälle och bekämpa det dåliga i världen på marknaden, där frivillighetens lagar gäller.

Det finns inget annat sätt, och har aldrig någonsin funnits.  
  

1 kommentar:

  1. Väl talat. Det handlar om att skapa alternativ och möjligheter, att se till att människor som behöver förändra små eller stora saker i sina liv kan göra de rätta valen.

    SvaraRadera